preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
KONTAKTI
Projekti

Mreže

 

Sigurno surfanje

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 22. 9. 2015.

Ukupno: 189393
Ovaj mjesec: 7943
Natječaji

Odluka o poništavanju natječaja Vijest ima dokument u privitku

Odluku o poništavanju natječaja za radno mjesto nastavnika defektologa i stručnog učitelja graičke struke možete pronaći ovdje.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Postoglu  datum: 20. 3. 2020. 12:51

Lista kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto nastavnika-defektologa i stručnog učitelja grafičke struke

Ovdje možete vidjeti Listu kanidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto nastavnika- prof. defektologa i stručnog učitelja grafičke struke.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Postoglu  datum: 10. 3. 2020. 11:38

NATJEČAJ - NASTAVNIK PROF. DEFEKTOLOG I STRUČNI UČITELJ GRAFIČKE STRUKE Vijest ima dokument u privitku

OVDJE se nalazi natječaj za radna mjesta NASTAVNIK PROF. DEFEKTOLOG I STRUČNI UČITELJ GRAFIČKE STRUKE.

  :: opširnije :: 


objavio: Maja Postoglu  datum: 28. 2. 2020. 11:40

NATJEČAJ - PSIHOLOG, pripravnik

OVDJE se nalazi natječaj za radno mjesto psiholog-pripravnik.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 18. 9. 2019. 08:21

REZULTATI NATJEČAJA

Za rezultate natječaja za radno mjesto kuhar/kuharica kliknite OVDJE

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 9. 7. 2019. 10:55

POZIV NA NATJEČAJ

Lista kandidata koji udovoljavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto kuhara/ice i koj ise pozivaju na razgovor nalzi se OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 18. 6. 2019. 12:54

NATJEČAJ - KUHAR

OVDJE se nalazi natječaj za radno mjesto kuhar/kuharica.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 4. 6. 2019. 16:14

REZULTATI NATJEČAJA

Obavijest o rezultatima natječaja za prijam u radni odnos.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 14. 11. 2018. 11:13

NATJEČAJ - KONOBAR

OVDJE se nalazi natječaj za radno mjesto strukovni učitelj konobar.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 25. 10. 2018. 13:51

NATJEČAJ - KUHAR

OVDJE se nalazi natječaj za radno mjesto strukovni učitelj kuhar.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 25. 10. 2018. 13:48

REZULTATI NATJEČAJA

Obavijest o rezultatima natječaja za prijam u radni odnos.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 2. 10. 2018. 16:14

NATJEČAJ

Za informacije o natječaju za radno mjesto 1. NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG/ MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE  - 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME kliknite OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 18. 9. 2018. 10:37

REZULTATI NATJEČAJA

Obavijest o rezultatima natječaja za prijam u radni odnos.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 12. 4. 2018. 13:05

NATJEČAJ

 

                      Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

               Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17) – dalje u tekstu Zakona,  Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje,  Zagreb, Zagorska 14  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 

1. NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG/ MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE  - 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

 

U V J E T I  N A T J E Č A J A

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete  za zasnivanja radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona i  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN 1/96 i 80/99)

 

Kandidati su  uz zamolbu dužni priložiti  sljedeću dokumentaciju:

 

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- domovnica i rodni list

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda/elektronički zapis o 

  radno pravnom statusu)

- uvjerenje da  se protiv osobe  ne vodi  kazneni postupak  za kaznena djela iz članka 106.   Zakona ( ne  starije od 6 mjeseci )

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17) na natječaj su dužni , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17) – poveznica  na internet stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10  nalazi se dokument „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ .

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati obvezni su dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Zamolbe s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole s naznakom „natječaj za popunu radnih mjesta“.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene  prijave  neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnim stranicama Škole.


Napomena: Natječaj traje od 15. do 23. ožujka 2018.

 

           

 

                                                           Ravnateljica

 

                                                                                    mr.sc. Đana Baftiri, prof.

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 15. 3. 2018. 13:51

REZULTATI NATJEČAJA

Obavijest o rezultatima natječaja za prijam u radni odnos.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 27. 2. 2018. 11:35

NATJEČAJ

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17) – dalje u tekstu Zakona,  Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje,  Zagreb, Zagorska 14  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 

1. NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG/ MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE  - 1 IZVRŠITELJ, RAD NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

2. STRUČNI SURADNIK SOCIJALNI PEDAGOG – 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

 

U V J E T I  N A T J E Č A J A

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete  za zasnivanja radnog odnosa sukladno članku 105. Zakona i  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN 1/96 i 80/99)

 

Kandidati su  uz zamolbu dužni priložiti  sljedeću dokumentaciju:

 

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- domovnica i rodni list

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda/elektronički zapis o 

  radno pravnom statusu)

- uvjerenje da  se protiv osobe  ne vodi  kazneni postupak  za kaznena djela iz članka 106.   Zakona ( ne  starije od 6 mjeseci )

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17) na natječaj su dužni , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17) – poveznica  na internet stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/dokumenti/10  nalazi se dokument „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ .

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati obvezni su dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Zamolbe s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole s naznakom „natječaj za popunu radnih mjesta“.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene  prijave  neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnim stranicama Škole.


Napomena: Natječaj traje od 08. do 16. veljače 2018.

 

                                                                     Ravnateljica

                                                                                   mr.sc. Đana Baftiri, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 8. 2. 2018. 11:19

NATJEČAJ

                      Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

               Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12,  94/13, 152/14 i 7/17) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG/MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE  - 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat  obvezan je dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 05.  do 13. rujna 2017.

                                                                                        

      RAVNATELJICA

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

 

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 5. 9. 2017. 10:43

OBAVIJEST

Obavijest o rezultatima natječaja za prijam u radni odnos.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 12. 7. 2017. 10:29

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

                      Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

               Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12,  94/13, 152/14 i 7/17) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG/MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE  - 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat  obvezan je dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 20.  do 28. lipnja 2017. godine, a stupanje na rad  01. rujna 2017.

                                                                                        

      RAVNATELJICA

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 21. 6. 2017. 00:13

OBAVIJEST

Obavijest o rezultatima natječaja za mjesto ravnatelja.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 13. 6. 2017. 12:07

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja škole (m/ž)

Za sve informacije o natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja Srednje škole – Centar za odgoj i obrazovanje kliknite OVDJE.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 26. 4. 2017. 13:24

OBAVIJEST

Obavijest o rezultatima natječaja za prijam u radni odnos.

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 1. 2. 2017. 16:37

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR ILI MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE

 

                      Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

               Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG/MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE  - 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

 

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat  obvezan je dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 07.  do 15. prosinca 2016. godine.

                                                                                         

    RAVNATELJICA

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 7. 12. 2016. 14:38

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto stručnog suradnika - psihologa. (potrebno je kliknuti na "opširnije")

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 18. 3. 2016. 11:32

NATJEČAJ - PSIHOLOG

 

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG  - 1 IZVRŠITELJ, RAD NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

 

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat  obvezan je dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 09.  do 17. ožujka 2016. godine.

                                                                                        

                                                                           RAVNATELJICA

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 11. 1. 2016. 10:52

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR  – 1 IZVRŠITELJ,  RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – DO ISTEKA MANDATA RAVNATELJICE, A NAJDULJE DO 26.06.2017.

 

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat  obvezan je dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 23. prosinca do 31. prosinca 2015. godine.

                                                                                        

RAVNATELJICA

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 23. 12. 2015. 11:59

STRUČNI SURADNIK LOGOPED

 

              Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

        Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

STRUČNI SURADNIK LOGOPED – 1 ZVRŠITELJ,  RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – DO POVRATKA RADNICE S BOLOVANJA

 

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat  obvezan je dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 26. studenog do 04. prosinca 2015. godine.

                                                                      

                                                     RAVNATELJICA

                                                 mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 2. 11. 2015. 16:48

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR ILI MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE

 

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR ILI MAG. EDUKACIJSKE REHABILITACIJE – 2 ZVRŠITELJA,  RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – DO POVRATKA RADNICA S BOLOVANJA, ODNOSNO RODITELJSKOG DOPUSTA

 

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati  obvezni su dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 07. do 15. listopada 2015. godine.

                                                                                         RAVNATELJICA

                                         mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 7. 10. 2015. 08:00

STRUČNI SURADNIK - PSIHOLOG

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 01/3643-437; 01/3643-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG – 1 IZVRŠITELJ,  RAD NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

 

Uvjeti :

-sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja dostaviti na adresu:

Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto“.   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

-           životopis

-           diplomu

-           domovnicu i rodni list

-           uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

-           elektronički zapis HZMO

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Dokumentaciju slati u presliku, a nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Natječaj traje od 10. do 18. lipnja 2015. godine.

Probni rok traje 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Datum stupanja na rad: 07. rujna 2015. godine.

                                                           RAVNATELJICA

                                               mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 10. 6. 2015. 08:45

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

INSTRUKTOR PRAKTIČNE NASTAVE GRAFIČKE STRUKE  m/ž – 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME DO POVRATKA RADNICE S BOLOVANJA

 

Uvjeti sukladno članku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.  

 

Uz prijavu na natječaj  potrebno je dostaviti:

  • životopis
  • presliku dokaza o stručnoj spremi
  • presliku domovnice i rodnog lista
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
  • elektronički zapis HZMO

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Zagreb, 20. veljače 2015.

 

                                                                                         RAVNATELJICA

                                                                        mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 20. 2. 2015. 12:20

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 01/364 34 37; 01/364 38 38

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

                                                             N A T J E Č A J

                                              ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR m/ž – 2 IZVRŠITELJA, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME DO

POVRATKA RADNICA S BOLOVANJA, ODNOSNO RODILJNOG DOPUSTA

 

Uvjeti sukladno članku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.    

Uz prijavu na natječaj  potrebno je dostaviti:

-        životopis

-        dokaz o stručnoj spremi

-        presliku domovnice i rodnog lista

-        uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Zagreb, 03. studeni 2014.

 

 

 

                                                                                         RAVNATELJICA

                                                                                      mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 3. 11. 2014. 15:59

NATJEČAJ

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e-mail: info@ss-czoio.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

  1. NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR m/ž – 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

 

Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.   

Uz prijavu na natječaj  potrebno je dostaviti:

-           životopis

-           ovjerenu presliku diplome

-           presliku domovnice i rodnog lista

-           uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Prijave dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

Zagreb, 21. siječnja 2014.

 

                                                                                         RAVNATELJICA

                                                                     mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 21. 1. 2014. 08:00

NATJEČAJ

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e.mail: ss-zagreb-566@skole.htnet.hr

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

 

  1. NASTAVNIK – TEHNOLOG TEKSTILNE STRUKE  m/ž – 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – DO POVRATKA RADNICE S BOLOVANJA
  2. POMOĆNI KUHAR m/ž – 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – DO POVRATKA RADNICE S BOLOVANJA

 

Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.   

   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je dostaviti:

-    životopis

-    ovjerenu presliku diplome/svjedodžbe

-    presliku domovnice i rodnog lista

-    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Prijave dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

 

Zagreb, 20. veljače 2013.

 

 

 

                                                                                         RAVNATELJICA

             

                                  

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 20. 2. 2013. 15:15

NATJEČAJ

 

                           Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

               Zagreb, Zagorska 14

Tel. 36-43-437; 36-43-838

e.mail: ss-zagreb-566@skole.htnet.hr

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

 

  1. NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR m/ž – 1 IZVRŠITELJ, RAD NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – DO ISTEKA MANDATA RAVNATELJICE, A NAJDULJE DO 26. LIPNJA 2017.

 

Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.   

   

 Uz prijavu na natječaj  potrebno je dostaviti:

-    životopis

-    ovjerenu presliku diplome

-    presliku domovnice i rodnog lista

-    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Prijave dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

 

Zagreb, 04. siječnja 2013.

 

 

 

                                                                                         RAVNATELJICA

             

                                  

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 4. 1. 2013. 12:20

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zagreb, Zagorska 14

Tel. 3643-437; 3643-838

e-mail: ss-zagreb-566@skole.htnet.hr

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12 ) Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 raspisuje

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

NASTAVNIK – PROF. DEFEKTOLOG ILI PROF. REHABILITATOR m/ž – 2 IZVRŠITELJA, RAD NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.   

Uz prijavu na natječaj  potrebno je dostaviti:

-    životopis

-    ovjerenu presliku diplome

-    presliku domovnice i rodnog lista

-    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Prijave dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Zagreb, 27. studeni 2012.

 

                                                                                         RAVNATELJICA                          

                                                                           mr.sc. Đana Baftiri, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 27. 11. 2012. 09:35

NATJEČAJ ZA RANO MJESTO Vijest ima dokument u privitku

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

nastavnik - prof.defektolog ili prof.rehabilitator M/Ž 

Sve informacije nalaze se u prilogu pod "opširnije"

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 14. 11. 2012. 15:37

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA Vijest ima dokument u privitku

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja škole (m/ž)

 

Za sve informacije o natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja Srednje škole – Centar za odgoj i obrazovanje kliknite na "opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Željka Vidović  datum: 14. 11. 2012. 15:35
 


TražilicaO školi

Raspored zvona


Raspored sati


Kalendar i vremenik


Učenička zadruga

Monografija

   


Školski list

 


Vodič za roditelje


Korisni linkovi

 

Poštovani roditelji, na našu web stranicu stavljamo obavijesti iz života Škole popraćene fotografijama naših učenika. Ukoliko ne želite da fotografija vašeg djeteta bude u tom kontekstu objavljena, najljepše molimo da se osobno javite u Pedagošku službu i o tome nas izvijestite.

preskoči na navigaciju